Stawianie ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Konstrukcja ploty Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Plot z PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane plotki z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy proponowane ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements